ULUSLARARASI TECRÜBE

1965 yılındaki kuruluşundan beri GOPA 130 ülkede ulusal ve uluslararası fon sağlayıcıları adına 5,000’in üzerinde yönetim, eğitim ve danışmanlık projesini başarıyla tamamlamıştır.

GOPA HAKKINDA

GOPA özel sektörün yanı sıra ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı ve donör kuruluşlar için de planlama, yönetim ve eğitim projeleri gerçekleştiren, aktiviteleri bütün dünyaya yayılmış özel, bağımsız bir danışmanlık şirketidir.

Mükemmellik ve verimlilik konusundaki ünü, 50 yıla yakın  süredir gelişen ve geçiş dönemi ekonomilerinde planladığı ve uyguladığı teknik destek projelerine dayanmaktadır.

GOPA PROJELER

Küresel ölçüde sektör lideri ve Avrupa’nın en güvenilir Danışmanlık firmalarından biri olan GOPA, 1965 yılındaki kuruluşundan beri 130 ülkede ulusal ve uluslararası fon sağlayıcıları adına 5,000’in üzerinde yönetim, eğitim ve danışmanlık projesini başarıyla tamamlamıştır.

GOPA halihazırda 50’den fazla ülkede 140’dan fazla proje yürütmektedir. Güncel proje bilgileri ve proje veritabanı için lütfen tıklayınız.

GOPA İNSAN KAYNAKLARI

GOPA Danışmanlık yürüttüğü bir çok program/proje kapsamında yetenekli, deneyimli ve takım çalışmasına yatkın iş arkadaşları aramaktadır.

AB formatındaki CV’nizi uzmanlık alanınızı belirterek rt.moc.apog@ki adresine göndermeniz halinde CV’niz uzman veritabanımızda gizlilik ilkelerine uygun olarak saklanacak ve uygun pozisyonların açılması halinde sizinle irtibata geçilecektir. GOPA bünyesindeki bütün pozisyonlar için lütfen tıklayınız.

GOPA TÜRKİYE’DE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

“Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” için Teknik Destek Projesi

“Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” için Teknik Yardım Projesi

Yararlanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İhale Makamı Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı olan bu projenin amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK'nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

Ceza İnfaz Kurumlarında Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

Bu teknik destek projesinin nihai faydalanıcısı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iken, Adalet Bakanlığı Öncü Kurum olarak rol almaktadır. 18 ay içinde Nihai Yararlanıcı ve bağlı ceza infaz kurumlarına kapasite geliştirme, işbirliği ve bilinçlendirme alanında teknik yardım destek sağlanacaktır. Bu proje kapsamında ihtiyaç analizi gerçekleştirilmesi, eğitim programlarının oluşturulması, strateji geliştirme çalıştaylarının düzenlenmesi, çalışma ziyaretleri ve farkındalık arttırma aktiviteleri gerçekleştirilecektir.

Malatya Lisanslı Depo ve Borsasının Kurulması için TD Projesi

Malatya Lisanslı Depo ve Borsasının Kurulması için Teknik Destek Projesi

Projenin nihai faydalanıcısı Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sözleşme Makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan projenin genel hedefi Malatya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasının desteklenmesidir. Projenin amaçları Malatya Lisanslı Depo ve Borsası’na kuruluş sürecinde teknik destek sağlanarak, merkezin ve aynı zamanda değer zincirinin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknik becerilerinin güçlendirilmesidir.

GOPA TAMAMLANMIŞ PROJELERİMİZ

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi (LEADER)

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi (LEADER)

Faydalanıcısı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Sözleşme Makamı ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK olan projenin amacı, LEADER Tedbiri yaklaşımı ile Yerel Eylem Grupları’nın kırsal kalkınma alanında, Yerel Kalkınma Strateji adı verilen sürdürülebilir stratejiler hazırlayabilmesine teknik destek sağlamak ve yerelde farkındalık yaratmaktır. Proje hakkında detaylı bilgiye proje web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Amasya’da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmetleri Kurulması Teknik Destek Projesi

Amasya’da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmetleri Kurulması Teknik Destek Projesi

Faydalanıcısı Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan projenin amacı finans kaynaklarına erişim sorunu çeken ve Amasya ilinde faaliyet gösteren oto sanatkârları ve ağaç işleri sektörlerindeki küçük ölçekli işletmelerin son teknolojiye sahip ekipmana ulaşımını ve üretim sürecinde kullanmalarını sağlamak ve bir ortak kullanım atölyesi ve danışmanlık merkezinin oluşturulmasıdır. Proje hakkında detaylı bilgiye www.amasyaokm.org adresinde bulunan proje web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi (Osmaniye İŞGEM)

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi (Osmaniye İŞGEM)

Projenin nihai faydalanıcısı Osmaniye Valiliği ve Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Projenin genel hedefi Osmaniye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasının desteklenmesi ve amacı Osmaniye İŞGEM’in kuruluş sürecinde teknik destek sağlanarak, merkezin ve kiracılarının kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknik becerilerinin güçlendirilmesidir. Proje hakkında daha detaylı bilgiye www.osmaniyeisgem.com adresinde bulunan proje web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mardin’de Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Mardin’de Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Projenin nihai faydalanıcısı Mardin Valiliği ve Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan projenin amacı turizm endüstrisinin, sürdürülebilir turizm gelişim stratejisi ve yürütülecek aksiyon planı ile rekabet ortamını destekleyerek Mardin’in sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Konusunda Bilinç Artırılması için Teknik Yardım Projesi (İNKAP)

İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Konusunda Bilinç Artırılması için Teknik Yardım Projesi (İNKAP)

Projenin yararlanıcısı Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. Projenin genel amacı, Türk vatandaşları ve sivil toplumun gerçek anlamda sahip olduğu insan haklarına, Türkiye’nin taraf olduğu önemli uluslararası araçlar tarafından belirtilen en yüksek standarda uygun olarak ilke ve uygulamalarla tam uyumunu sağlamaktır.

Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi

Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi

Projenin yararlanıcısı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. Projenin genel amacı, Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi ve potansiyel nihai yararlanıcılara IPA Bileşen III altındaki ulaştırma operasyonel programı yoluyla kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere teknik destek sağlamaktır.

Kırsal MKOBİ Kredi Programı için Fizibilite Çalışması (MSME Destek)

Kırsal MKOBİ Kredi Programı için Fizibilite Çalışması (MSME Destek)

Projenin amacı, Ziraat Bankası ile birlikte kırsal MKOBİ kırsal kredi programı potansiyelini analiz etmektir. Bu nedenle, arz ve talepleri de içeren bir pazar araştırmasının yapılmış, bunun için de uygun hedef bölgeler seçilmiştir. Bu bulgular, donor kurumlar ve kamu kurumları, iş ve MKOBİ birliklerinden elde edilmiş bilgiler de dahil olmak üzere, Ziraat Programı MKOBİ kırsal kredi programı dizaynı için kullanılmıştır.

Türkiye'nin İstatistik Sisteminin geliştirilmesi Aşama III için Teknik Yardım Projesi

Türkiye'nin İstatistik Sisteminin geliştirilmesi Aşama III için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcısı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan projenin amacı seçilen bölgelerdeki istatistik sisteminin AB standartları ile uygunluğunun geliştirilmesi ve TÜİK istatistiklerinin etkili koordinasyonunu sağlamaktır.

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi (VET)

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi (VET)

Faydalanıcıları Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan projenin amacı mesleki eğitimin kalitesini artırarak ve mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağları güçlendirerek insan kaynaklarına yapılan yatırımın teşvik edilmesidir.

GOPA TAKIMIMIZ

Marina Eichhorn - Genel Müdür

MARINA EICHHORN

Genel Müdür
Hans Bonarius - Yönetim Danışmanı

HANS BONARIUS

Yönetim Danışmanı
Yeliz Savaş - Şirket Müdürü

YELİZ SAVAŞ

Şirket Müdürü
Merve Üstaş - İş Geliştirme

MERVE ÜSTAŞ

İş Geliştirme
Baran Can Turan - Kurumsal İletişim/Sanat Yönetmeni

BARAN CAN TURAN

Kurumsal İletişim/Sanat Yönetmeni
Ezgi Civelek - Proje Yönetimi & Operasyon

EZGİ CİVELEK

Proje Yönetimi & Operasyon
Orbay Kındıra - Muhasebe ve Finans

ORBAY KINDIRA

Muhasebe ve Finans
Buse Gültekin - İş Geliştirme

BUSE GÜLTEKİN

İş Geliştirme
Sera Güllü - İş Geliştirme

SERA GÜLLÜ

İş Geliştirme
Turgut Haspolatlı - Proje Asistanı

TURGUT HASPOLATLI

Proje Asistanı
İlayda Özveren - Proje Asistanı

İLAYDA ÖZVEREN

Proje Asistanı
Selen Yalçın - Proje Asistanı

SELEN YALÇIN

Proje Asistanı
Mustafa Ay - Proje Asistanı

MUSTAFA AY

Proje Asistanı
Lale Özbek - İdari İşler

LALE ÖZBEK

İdari İşler
Murat Yumurtacı - İdari İşler

MURAT YUMURTACI

İdari İşler

GOPA İLETİŞİM BİLGİLERİ

GOPA Danışmanlık Ltd. Şti.
Karum İş Merkezi İran Caddesi No. 21
D Blok Kat: 4 / 401
Gaziosmanpaşa, 06680, ANKARA
Telefon
:
+90 (312) 428-8875
Faks
:
+90 (312) 428-7627
TUYEP Proje Ofisi
Balgat Mahallesi
1420. Cadde No: 12
Çankaya, 06520, ANKARA
Telefon
:
+90 (312) 210-1056
ANNEMLEYİM Proje Ofisi
Karum İş Merkezi İran Caddesi No. 21
D Blok Kat: 4 / 401
Gaziosmanpaşa, 06680, ANKARA
Telefon
:
+90 (312) 428-8875
Malatya Proje Ofisi
Özalper Mahallesi
Huri Sokak No 14/2
Yeşilyurt, 44090, MALATYA
Telefon
:
+90 (546) 502-0857